Dự án

Các dự án đang thực hiện và đã hoàn thành.

10 tháng trước

ĂN MÒN

Ăn mòn và chống ăn mòn kim loại I. Sự ăn mòn kim loại Ăn mòn là sự phá hủy dần dần các vật liệu kim loại thông qua phản ứng hóa học hoặc phản ứng điện hóa với môi trường. Theo nghĩa phổ biến nhất, ăn mòn có nghĩa là quá trình oxy hóa điện…