Tin tức

Thông tin hoạt động, tuyển dụng

2 ngày trước

Phát triển siêu áo giáp chống đạn từ vật liệu Graphene

Áo chống đạn tuy không phải là một dạng vũ khí quân sự, nhưng cũng là trang bị không thể thiếu cho mọi lực lượng vũ trang. Hiện nay, một nghiên cứu đã chỉ ra triển vọng chế tạo siêu áo giáp chống đạn từ Graphene. Vũ khí quân sự được chế tạo với mục…

3 tháng trước

ĂN MÒN

3 tháng trước

Nippon Paint

4 tháng trước

XUẤT NHẬP KHẨU

4 tháng trước

SƠN UV (Phần 5)

4 tháng trước

SƠN UV (Phần 4)

4 tháng trước

SƠN UV (Phần 3)

4 tháng trước

SƠN UV (Phần 2)

4 tháng trước

SƠN UV (Phần 1)

4 tháng trước