Tin tức

Thông tin hoạt động, tuyển dụng

6 tháng trước

NANO VpCI – Sơn phủ ức chế ăn mòn gốc nước và đáp ứng tiêu chuẩn VOC

Khi cần tìm sản phẩm sơn phủ gốc nước để chống ăn mòn khỏi môi trường bên ngoài, VpCI-386 là sản phẩm tuyệt vời để sử dụng. VpCI-386 là loại sơn acrylic gốc nước phủ ngoài, nhanh khô, có thể sơn trực tiếp lên kim loại để tránh bị ăn mòn ở tình trạng không…

10 tháng trước

ĂN MÒN

10 tháng trước

Nippon Paint

11 tháng trước

XUẤT NHẬP KHẨU

11 tháng trước

SƠN UV (Phần 5)

11 tháng trước

SƠN UV (Phần 4)