METATECH JSC Hoạt động và nghiên cứu phát triển công nghệ, sản phẩm mới trong lĩnh vực hoàn thiện bề mặt kim loại – xi mạ.

 

Sản phẩm phân phối