Phụ gia chống ăn mòn

Phụ gia chống ăn mòn Cortec® VpCI®

  • Phụ gia cho dung dịch chống ăn mòn dạng nước : phụ gia hệ dầu, hệ nước.
  • Phụ gia cho Sơn và Lớp phủ
  • Phụ gia cho Nhựa, Chất kết dính và Chất đàn hồi

Đặc tính :

  • Phù hợp cho đa kim loại
  • Có nhiều dòng sản phẩm phù hợp cho từng đối tượng cụ thể
  • Phù hợp với các hệ dung môi, dầu bôi trơn, cắt gọt và dầu mỡ thông thường.

Brochure nhóm sản phẩm :

https://cortecadditives.com/wp-content/uploads/2018/06/VpCI_Additives_LubricantsOils.pdf

https://www.cortecvci.com/Publications/Brochures/VpCI_Additives_Fuels_CrudeOil_Natural%20Gas%20.pdf

https://www.cortecvci.com/Publications/Brochures/VpCI_Additives_Plastics_Elastomers_Adhesives.pdf

Sản phẩm Phụ gia chống ăn mòn

VpCI-329

Bao gói: 19 Lit / 208 Lit

Sản phẩm phụ gia chống ăn mòn đậm đặc gốc dầu cho dầu hộp số, crankcases và các hệ thống bôi trơn khác