Anot hóa nhôm

Sản phẩm Anot hóa nhôm

Dia Cold #700

Bao gói: 30 Lit

Nhà cung cấp : OKUNO – JAPAN

 

Mô tả sản phẩm :

  • Dia Cold #700 Keo bịt màng lạnh cho anot hóa nhôm

Aluminum anodizing dye

Bao gói: 1 Kg

Nhà cung cấp : OKUNO – JAPAN

 

Mô tả sản phẩm :

  • Aluminum anodizing dye Phẩm nhuộm màu cho anot hóa nhôm