Các phụ gia hỗ trợ cho mạ niken

Sản phẩm Các phụ gia hỗ trợ cho mạ niken

NI 2330

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • Chống rỗ cho lớp mạ niken.

NI 1090

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • Khử tạp chất sắt trong dung dịch mạ niken.

NI 1099

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • Khử tạp kim loại màu trong dung dịch mạ niken.

Stripper 210

Bao gói: 20 Kg/bao

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • Hóa chất hệ xianua dùng để bóc lớp mạ đồng, đồng thau và niken trên nền thép.

Stripper 212

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • Hóa chất dùng để bóc các gá mạ làm bằng thép không gỉ.

STRIPPER 213

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • Hóa chất không xianua bóc lớp mạ niken trên nền đồng, đồng thau và thép.

NICKEL PASSEAL II

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • Lớp phủ bảo vệ sau mạ niken không điện.