Chất phá bọt

Với hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực kiểm soát bọt, chúng tôi đã tạo ra những sản phẩm phá bọt ứng dụng trong đa dạng các ngành nghề, đáp ứng tất cả các yêu cầu khắt khe về chất lượng. Sản phẩm màn thương hiệu Dispelair đã được sử dụng trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam và là tên thương mại đồng nghĩa với chất lượng và kỹ thuật xuất sắc.

Sản phẩm Chất phá bọt

Kháng bọt gốc Polyol

Kháng bọt gốc Silicon

Sản phẩm Phân loại Ứng dụng Tham chiếu
Dispelair CF 328 Nhũ tương của silicon biến tính Phá bọt nhỏ cho sơn – (có thể làm giảm độ bóng)
Dispelair CF 397 Silicon glycol- 100% hoạt tính Chất phá bọt đa tương hợp cho hệ nước và hệ dung môi- thích hợp cho nghiền paste màu, mực in, sơn gỗ Evonik Tego Airex 901W
Dispelair CF 419 Nhũ tương của silicon biến tính Chất phá bọt nhỏ ( bọt kim) cho sơn bóng cao cấp,keo dán, nhựa latex Evonik Tego 8030
Dispelair CF 420 Nhũ tương của silicon biến tính Chất phá bọt nhỏ ( bọt kim) cho sơn bóng cao cấp, keo dán, nhựa latex Evonik Tego 825
Dispelair CF 424 Nhũ tương của silicon biến tính Chất phá bọt nhỏ (bọt kim) cho sơn bóng cao cấp,keo dán, nhựa latex Evonik Tego 1488
Dispelair CF 707 Alkoxan copolymer Chất phá bọt cho sơn độ nhớt thấp BASF Foamstar PB2724; Munzing Agitan 351, Agitan 299

Kháng bọt gốc dầu

Sản phẩm Phân loại Ứng dụng Tham chiếu
Dispelair CF 145 Dầu khoáng, xà phòng kim loại , chất hoạt động bề mặt Phá bọt cho hệ sơn nước có PVC từ thấp tới cao, keo dán BASF Foamaster NDW; Foamaster NXZ; Sanopco 1360
Dispelair CF 146 Dầu khoáng, xà phòng kim loại , silicone, chất hoạt động bề mặt Phá bọt cho hệ sơn nước có PVC từ thấp tới cao, keo dán
Dispelair CF 245 Dầu khoáng, xà phòng kim loại , silicone, chất hoạt động bề mặt Phá bọt cho hệ sơn nước , keo dán BASF Foamaster 8034; Elementis Dapro DF 7010
Dispelair CF 246 Dầu khoáng,chất hoạt động bề mặt, silica Phá bọt cho hệ sơn nước có PVC từ thấp tới trung bình , Sanopco 1360
Dispelair CF 256 Dầu khoáng, silica , chất hoạt động bề mặt Phá bọt cho hệ sơn nước có PVC trung bình tới cao BASF Foamaster 8034
Dispelair CF 900 Nhũ tương dầu khoáng, silica và chất hoạt động bề mặt Chất phá bọt để sản xuất sơn, giấy và keo. Có hiệu quả trong phạm vi rộng của pH và nhiệt độ BYK 037; BASF Foamaster MO2121