Chất tẩy rửa

Cleaners

Sản phẩm Chất tẩy rửa

METACT AC

Bao gói: 25 kg / bao

Nhà cung cấp : METATECH – VN

 

Mô tả sản phẩm :

  • METACT AC là Axit khô dùng công đoạn tẩy nhẹ trước khi mạ và tẩy gỉ điện hóa

METCLEAN EC20

Bao gói: 25 kg / bao

Nhà cung cấp : METATECH – VN

 

Mô tả sản phẩm :

  • METCLEAN EC20 là chất tẩy dầu mỡ điện hóa cho phép, đồng và đồng thau

METCLEAN SC11

Bao gói: 25 kg/ bao

Nhà cung cấp : METATECH – VN

 

Mô tả sản phẩm :

  • METCLEAN SC 11 là chất tẩy dầu mỡ hệ kiềm cho sắt, thép, đồng thau, kẽm

METCLEAN SC10

Bao gói: 25kg/bao

Nhà cung cấp : METATECH – VN

 

Mô tả sản phẩm :

  • METCLEAN SC10 là chất tẩy dầu mỡ ngâm nóng cho sắt, thép.

 

P 1050

Bao gói: 25 Kg/bao

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • P 1050 là chất tẩy dầu mỡ ngâm dạng kiềm, làm việc ở nhiệt độ thấp đa tác dụng và hiệu suất cao dùng tẩy ngâm cho sắt, thép.

 

P 1051

Bao gói: 25kg / bao

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • P 1051 là chất tẩy dầu mỡ ngâm dạng kiềm đa tác dụng và hiệu suất cao dùng tẩy ngâm cho đồng, đồng thau, kẽm, sắt, thép.

 

P 1052

Bao gói: 25 Kg/bao

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • P 1052 là chất tẩy dầu mỡ ngâm dạng kiềm, dùng tẩy ngâm cho đồng, đồng thau, kẽm và hợp kim, nhôm.

 

 

P 1055

Bao gói: 25 Kg/bao

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • P 1055 là chất tẩy dầu mỡ ngâm dạng kiềm, làm việc ở nhiệt độ thấp đa tác dụng và hiệu suất cao dùng tẩy ngâm cho sắt, thép.

 

 

P 1060

Bao gói: 25 Kg/bao

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • Tẩy dầu mỡ điện hóa cho thép, đồng và đồng thau.

 

 

P 1063

Bao gói: 25 Kg/bao

Nhà cung cấp: KEMIA/SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • Tẩy dầu mỡ điện hóa cho kẽm, kẽm đúc, có thể tẩy siêu âm