Chất tẩy rửa

Cleaners

Sản phẩm Chất tẩy rửa

P 1050

Bao gói: 25 Kg/bao

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • P 1050 là chất tẩy dầu mỡ ngâm dạng kiềm, làm việc ở nhiệt độ thấp đa tác dụng và hiệu suất cao dùng tẩy ngâm cho sắt, thép.

 

P 1051

P 1051

Bao gói: 25kg / bao

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • P 1051 là chất tẩy dầu mỡ ngâm dạng kiềm đa tác dụng và hiệu suất cao dùng tẩy ngâm cho đồng, đồng thau, kẽm, sắt, thép.

 

P 1052

Bao gói: 25 Kg/bao

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • P 1052 là chất tẩy dầu mỡ ngâm dạng kiềm, dùng tẩy ngâm cho đồng, đồng thau, kẽm và hợp kim, nhôm.

 

 

P 1055

P 1055

Bao gói: 25 Kg/bao

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • P 1055 là chất tẩy dầu mỡ ngâm dạng kiềm, làm việc ở nhiệt độ thấp đa tác dụng và hiệu suất cao dùng tẩy ngâm cho sắt, thép.

 

 

P 1060

Bao gói: 25 Kg/bao

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • Tẩy dầu mỡ điện hóa cho thép, đồng và đồng thau.

 

 

P 1063

P 1063

Bao gói: 25 Kg/bao

Nhà cung cấp: KEMIA/SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • Tẩy dầu mỡ điện hóa cho kẽm, kẽm đúc, có thể tẩy siêu âm

 

 

P 1115

P 1115

Bao gói: 25 Kg/bao

Nhà cung cấp: KEMIA/SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • Tẩy gỉ và tẩy dầu cho đồng và hợp kim đồng (Môi trường axit)

 

 

Activator

Bao gói: 25 Kg/bao

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • Axit khô dùng công đoạn tẩy nhẹ trước khi mạ và tẩy gỉ điện hóa

 

 

Pickle Pal Plus

Bao gói: 30 Lít/can, 208 Lít/phuy

Nhà cung cấp: COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm:

  • Chất tẩy mùn, ức chế ăn mòn/thấm ướt cho tẩy gỉ axit

 

 

Wim Naxid 67

Wim Naxid 67

Bao gói: 30 Lít/can

Nhà cung cấp : WIM – USA

 

Mô tả sản phẩm :

  • Chất ức chế ăn mòn cho bể tẩy gỉ axit