Chống ăn mòn gia công kim loại

Sản phẩm chống ăn mòn Cortec® VpCI® cho xử lý gia công kim loại :

  • Bảo vệ đa kim loại
  • Ứng dụng đa dạng :
    • Chất tẩy gỉ, tẩy dầu chống gỉ
    • Chất bôi trơn chống gỉ
    • Bao gói bảo quản lưu trữ
    • Sản phẩm ức chế bay hơi chống gỉ : dạng bột, dạng rắn, dạng khí, dạng lỏng (gốc dầu và gốc nước), …

Brochure sản phẩm :

https://www.cortecvci.com/Publications/Brochures/Metalworking%20Broch.pdf

https://www.cortecvci.com/Publications/Brochures/Steel%20Broch.pdf

Sản phẩm Chống ăn mòn gia công kim loại

VpCI-337

Bao gói: 369 Gram / 19 Lit / 208 Lit

Chất lỏng gốc nước bảo vệ ăn mòn không gian kín bên trong đường ống, bồn chứa và thùng chứa