Chống ăn mòn hệ nước

Sản phẩm Chống ăn mòn trong xử lý nước Cortec® VpCI®:

  • Đa dạng sản phẩm : dạng bột, dạng nước, dạng khí, …
  • Bảo vệ hiệu quả cho đa kim loại
  • Phù hợp tiêu chuẩn xử lý nước thải
  • Thân thiện môi trường

Ứng dụng :

  • Hệ thống làm mát – Cooling tower
  • Nồi hơi – Boiler
  • Hệ thống khép kín – Closed Loop
  • Hệ thống đường ống dẫn khí, dẫn dầu

Brochure sản phẩm :

https://www.cortecvci.com/Publications/Brochures/watertreatment/water%20treat.pdf

https://www.cortecvci.com/Publications/Brochures/watertreatment/Process.pdf

Sản phẩm Chống ăn mòn hệ nước

Closed Loop Toad

Bao gói: 1 Kg/Túi - 4 Túi/Hộp

Bột chống ăn mòn trong hệ thống làm mát tuần hoàn đựng trong túi polyvinyl-alcohol (PVA) có thể hòa tan trong nước

VpCI-649

Bao gói: 19 Lit / 208 Lit

Chất ức chế hòa tan trong nước dùng bảo vệ đa kim loại cho hệ thống làm mát kín

VpCI-644

Bao gói: 19 Lit / 208 Lit

Phụ gia chống ăn mòn cho kim loại đen và kim loại màu trong nước có chứa muối vô cơ và các hợp chất clo

VpCI-641

Bao gói: 19 Lit / 208 Lit

Chất chống rỉ gốc nước, bảo vệ kim loại đen và kim loại màu trong nước công nghiệp

VpCI-611

Bao gói: 19 Lit / 208 Lit

Phụ gia dùng trong thử nghiệm thủy tĩnh, phun ướt và chống rỉ nhanh cho kim loại đen

S-69

Bao gói: 19 Lit / 208 Lit

Phụ gia hữu cơ cho các công thức xử lý nước, có chứa chất liên kết tiếp xúc và chất ức chế pha hơi

S-11

Bao gói: 19 Lit / 208 Lit

Phụ gia bảo vệ ăn mòn cho các hệ thống làm sạch bằng axit, ức chế sự tấn công bằng axit và sự mất mát kim loại

VpCI-617

Bao gói: 19 Lit / 208 Lit

Chất ức chế ăn mòn và chống cáu cặn, bảo vệ lâu dài, có thể tan trong nước cho nồi hơi có áp suất từ thấp đến trung bình

VpCI-615

Bao gói: 19 Lit / 208 Lit

Chất ức chế ăn mòn dài hạn gốc phosphonate bảo vệ nồi hơi áp suất thấp đến vừa

M-615

Bao gói: 19 Lit / 208 Lit

Chất ức chế ăn mòn dài hạn gốc phosphonate bảo vệ nồi hơi áp suất thấp đến vừa