Đánh bóng thép

Sản phẩm Đánh bóng thép

EP 8597

Bao gói: 20 Lít/can

Nhà cung cấp: SIC – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Đánh bóng điện hóa cho thép không gỉ.
KEMBRIGHT CP-FE

KEMBRIGHT CP-FE

Bao gói: 25 Lit

Đánh bóng hóa học cho nền thép