Dầu mỡ bôi trơn chống ăn mòn

Dầu mỡ bôi trơn chống ăn mòn Cortec® VpCI®

  • Đa dạng sản phẩm
  • Phù hợp và bảo vệ đa kim loại

Brochure sản phẩm :

https://www.cortecvci.com/Publications/Brochures/Lubricants-Brochure.pdf

 

Sản phẩm Dầu mỡ bôi trơn chống ăn mòn

CorrLube™ VpCI EP Grease

Bao gói: 396 Gram / 19 Lit / 208 Lit

Mỡ bôi trơn chống ăn mòn gốc lithium phức hợp cung cấp khả năng chống oxy hóa tuyệt vời và có độ ổn định nhiệt độ cao