Đồng giả cổ

Sản phẩm Đồng giả cổ

Antique Black® Gel

Bao gói: 19 Lít/can

Nhà cung cấp : BIRCHWOOD – USA

 

Mô tả sản phẩm :

  • Tạo lớp giả cổ màu nâu bằng quét chổi ở nhiệt độ thường cho đồng, đồng thau và đồng thiếc.

Antique Black® M80

Bao gói: 19 Lít/can

Nhà cung cấp : BIRCHWOOD – USA

 

Mô tả sản phẩm :

  • Tạo lớp giả cổ màu nâu và đen cho đồng thiếc, đồng thau, và đồng ở nhiệt độ thường bằng phương pháp treo và quay.

Antique Black® M24

Bao gói: 19 Lít/can

Nhà cung cấp : BIRCHWOOD – USA

 

Mô tả sản phẩm :

  • Tạo lớp giả cổ màu nâu và đen cho đồng thiếc, đồng thau, và đồng ở nhiệt độ thường bằng cách dùng chổi quét lên.

Antique Black® M20

Bao gói: 19 Lít/can

Nhà cung cấp : BIRCHWOOD – USA

 

Mô tả sản phẩm :

  • Tạo lớp giả cổ màu nâu và đen.

Patina Green™

Bao gói: 19 Lít/can

Nhà cung cấp : BIRCHWOOD – USA

 

Mô tả sản phẩm :

  • Tạo lớp giả cổ màu xanh lá cây.