Lớp phủ chống ăn mòn

Lớp phủ chống ăn mòn Cortec® Nano VpCI® – đã được cấp bằng sáng chế.

Giúp bảo vệ chất nền kim loại với cấu trúc phân tử liên kết chặt chẽ. Giúp loại bỏ các khoảng trống phát sinh tác nhân ăn mòn xảy ra với các chất ức chế truyền thống , đem lại hiệu quả vượt trội rõ rệt.

Đặc tính :

  • Phù hợp với đa kim loại
  • Bảo vệ nền kim loại dưới lớp phủ hiệu quả.
  • Hiệu quả bảo vệ ngay lập tức và lên tới 25 năm
    • Lớp phủ tạm thời – Removeable Coating
    • Lớp phủ lâu dài – Permanence Coating

Brochure nhóm sản phẩm :

https://www.cortecvci.com/Publications/Brochures/Coatings-Brochure.pdf

https://www.cortecvci.com/Publications/Papers/USAshuttle%20A.pdf

Sản phẩm Lớp phủ chống ăn mòn

VpCI-368

Bao gói: 19 Lit / 208 Lit

Lớp phủ tạm thời gốc dung môi, cung cấp khả năng bảo vệ đa kim loại, ngoài trời