Keo phủ

Sản phẩm Keo phủ

Clearlok Polymer Sealant

Bao gói: 19 Lít/can

Nhà cung cấp: BIRCHWOOD – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Keo phủ hệ PU cho độ bóng cao và tăng khả năng phun muối
ZINC-CHRO-SHIELD

ZINC-CHRO-SHIELD

Bao gói: 30 lít/can , 208 lít/phuy

Nhà cung cấp: COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Keo phủ giúp tăng phun muối

KM 26 Sealer

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • Keo phủ giúp tăng phun muối.
LAC-CHRO-SEAL

LAC-CHRO-SEAL

Bao gói: 19 Lít/can, 208 Lít/phuy

Nhà cung cấp: COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Keo phủ giúp tăng phun muối, chống dính dấu vân tay
KM 36 TOP SEAL

KM 36 TOP SEAL

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • Keo phủ cho màng thụ động Cr3+.