Keo phủ

Sản phẩm Keo phủ

ZINC BLACK™ ZN4

Bao gói: 19 Lit

Nhà cung cấp : KEMIA SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • ZINC BLACK™ ZN4 là Lớp phủ màu đen lên bề mặt kẽm thay thế cho lớp thụ động đen Cr3+

METSEAL BLACK

Bao gói: 30 lít

Nhà cung cấp : METATECH-VN

 

Mô tả sản phẩm :

  • METSEAL BLACK là Keo nano màu đen hệ nước cho màng thụ động sau mạ kẽm

METSEAL BL-80 VN

Bao gói: 30 Lit

Nhà cung cấp : METATECH-VN

 

Mô tả sản phẩm :

  • METSEAL BL-80 VN là Keo phủ nano màu trong hệ nước cho màng thụ động sau mạ kẽm

Clearlok Polymer Sealant

Bao gói: 19 Lít/can

Nhà cung cấp: BIRCHWOOD – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Keo phủ hệ PU cho độ bóng cao và tăng khả năng phun muối

ZINC-CHRO-SHIELD

Bao gói: 30 lít/can , 208 lít/phuy

Nhà cung cấp: COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Keo phủ giúp tăng phun muối

KM 26 Sealer

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • Keo phủ giúp tăng phun muối.

LAC-CHRO-SEAL

Bao gói: 19 Lít/can, 208 Lít/phuy

Nhà cung cấp: COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Keo phủ giúp tăng phun muối, chống dính dấu vân tay

KM 36 TOP SEAL

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • Keo phủ cho màng thụ động Cr3+.