Khử Cr6+

Sản phẩm Khử Cr6+

KM NE 230

Bao gói: 25 Lit

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • KM NE 230 dùng để khử axit cromic còn dư trên sản phẩm sau quá trình xâm thực. Nó còn có thể trung hòa lượng kiềm còn dư sau quá trình xâm thực hệ kiềm.