Mạ Cr3+ thân thiện với môi trường

Sản phẩm Mạ Cr3+ thân thiện với môi trường

TriCOL Décor

Bao gói: 19 Lít/can

Nhà cung cấp : COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Phụ gia mạ Cr3+ trang trí màu trắng thân thiện môi trường.
TriCOL BlackJack

TriCOL BlackJack

Bao gói: 19 Lít/can

Nhà cung cấp : COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Phụ gia mạ Cr3+ trang trí màu đen thân thiện môi trường.
TriCOL Select

TriCOL Select

Nhà cung cấp : COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Nhựa trao đổi ion dùng cho bể mạ Cr3+.
TriCOL Anodes

TriCOL Anodes

Nhà cung cấp : COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Điện cực graphit là anode cho bể mạ.