Mạ Cr3+ thân thiện với môi trường

Sản phẩm Mạ Cr3+ thân thiện với môi trường

KM TRI-CHROME RESIN

Bao gói: 19 Lit

Nhà cung cấp : KEMIA SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • KM TRI-CHROME RESIN Nhựa trao đổi ion, lọc loại bỏ tạp chất Cu, Ni, Zn, Fe trong bể mạ Cr3+

TriCOL Décor

Bao gói: 19 Lít/can

Nhà cung cấp : COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Phụ gia mạ Cr3+ trang trí màu trắng thân thiện môi trường.

TriCOL BlackJack

Bao gói: 19 Lít/can

Nhà cung cấp : COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Phụ gia mạ Cr3+ trang trí màu đen thân thiện môi trường.

TriCOL Select

Nhà cung cấp : COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Nhựa trao đổi ion dùng cho bể mạ Cr3+.

TriCOL Anodes

Nhà cung cấp : COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Điện cực graphit là anode cho bể mạ.