Mạ hợp kim thiếc coban mầu trắng

Sản phẩm Mạ hợp kim thiếc coban mầu trắng

KM SN CO (WHITE)

Bao gói: 25 Lit

Nhà cung cấp : KEMIA SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • KM SN CO (WHITE) Quy trình mạ hợp kim thiếc-coban bóng như mạ crom, ổn định, dễ điều
    chỉnh, thích hợp cho cả mạ quay và mạ treo