Mạ niken hoá

Sản phẩm Mạ niken hoá

NI 36

Bao gói: 25 Lít

Nhà cung cấp : KEMIA SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • NI 36 Mạ niken hoá bóng nhanh

KM EN 824

Bao gói: 25 Lít

Nhà cung cấp : KEMIA SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • KM EN 824 Mạ niken hoá bóng, tốc độ cao, hàm lượng phốt pho thấp (2 – 4%)

KM Pd I – 120

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • Chất khơi mào cho mạ niken hóa trên nền đồng.

NI 37

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • Mạ niken hóa tốc độ cao, hàm lượng phốt pho thấp (6%-9%), tuân thủ RoHS.

NI 70H

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • Mạ niken hóa tốc độ cao, hàm lượng phốt pho cao (10%), tuân thủ RoHS.