Mạ niken hoá

Sản phẩm Mạ niken hoá

KM 801

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

Mô tả sản phẩm :

  • KM EN 801 tạo ra lớp mạ niken không điện nhẵn, đồng đều chất lượng cao với độ bám dính tuyệt vời trên nền nhựa đã được hoạt hóa.