Mạ thiếc bóng

Sản phẩm Mạ thiếc bóng

COGLEAM SN

Bao gói: 25 Lit

Nhà cung cấp : COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm :

  • COGLEAM SN Quy trình mạ thiếc bóng có độ phân bố ổn định và lớp mạ có độ mềm dẻo
    cao thích hợp cho hàn và mạch điện