Mạ thiếc mờ

Sản phẩm Mạ thiếc mờ

COLMATTE SN

Bao gói: 25 Lit

Nhà cung cấp : COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm :

  • COLMATTE SN Tạo lớp phủ vững chắc, quá trình mạ thiếc mờ axit tạo ra sản phẩm có bề mặt
    mờ, có khả năng hàn rất ưu việt