Màng phủ nano

Sản phẩm Màng phủ nano

HCH Bond 1050WA

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Lớp phủ nano Zirconium cho bề mặt sắt, nhôm, hợp kim nhôm, thay cho phốt phát kẽm thông thường, trước khi sơn bột tĩnh điện