Màu chống ăn mòn

Được thành lập vào năm 1984, Société Nouvelle des Couleurs Zinciques – SNCZ là công ty hàng đầu trong việc nghiên cứu phát triển, sản xuất và cung cấp các sản phẩm màu chống ăn mòn để bảo vệ kim loại.

SNCZ là thành viên của Tập đoàn SILOX.

ITEMS JSC tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm SNCZ tại thị trường Việt Nam

Với phạm vi ứng dụng rộng rãi, đáp ứng các nhu cầu khắt khe nhất, sản phẩm màu chống ăn mòn của chúng tôi đã được sử dụng tại nhiều nước trên thế giới và trở thành một trong những sản phẩm rộng rãi nhất trên thị trường.

Sử dụng màu của chúng tôi, khách hàng có cơ hội tạo ra lớp phủ chống ăn mòn tối ưu sử dụng trong các ngành như xây dựng, ô tô, cơ sở hạ tầng, công nghiệp, hàng hải, hàng không vũ trụ, năng lượng… Sản phẩm của chúng tôi giúp kéo dài tuổi thọ của hàng kim loại, do đó góp phần kiềm chế khai thác tài nguyên thiên nhiên không tái tạo.

SNCZ Guideline EN

Sản phẩm Màu chống ăn mòn

Silica- Ion Exchange

Sản phẩm  Đặc tính Ứng dụng Tham chiếu
NOVINOX® XCA02 Calcium exchanged Silica Thân thiện môi trường, thay thế cho Strongtium trong sơn Coil. Có thế kết hợp với PZ20 Heubach CTF
Grace CS311
NOVINOX® ACE110 modified silicas Màu chống rỉ thay cho Strongtium chromate, rất tốt cho sơn tấm lợp

Chromate

Sản phẩm  Đặc tính Ứng dụng Tham chiếu
ZINC TETRAOXYCHROMATE TC20 ZnCrO4, 4 Zn(OH)2 Màu chống rỉ cho lớp wash primer trên nền kẽm và Nhôm Habich ZTC
STRONTIUM CHROMATE L203E  SrCrO4 Màu chống rỉ cho sơn Coil Habich SRAT/SRATD

Màu không có kẽm

Sản phẩm  Đặc tính Ứng dụng  Tham chiếu
NOVINOX® PAT15 Magnesium phosphate Màu chống ăn mòn “Green label” trong sơn coil – rất thích hợp hệ PU và PE/Melamine- thương kết hợp với Noninox XCA02
NOVINOX® PAT30 Magnesium phosphate Màu chống ăn mòn “Green label” trong sơn coil – rất thích hợp hệ alkyd dung môi
NOVINOX® PC01 CaHPO4, XH2O (x < 2) Màu chống ăn mòn “Green label” Heubach CHP,CP

Zinc phosphate biến tính

Sản phẩm  Đặc tính Ứng dụng Tham chiếu
NOVINOX PZ02 Zinc phosphate biến tính hữu cơ Bột trắng không hút ẩm, rất thích hợp màu chống ăn mòn cho hệ sơn PU và alkyd, dễ phân tán. Heubath ZPO
PHOSPHINAL PZ04 Zn3Al(PO4)3, x H2O, Hiệu quả chống rỉ cao hơn và lâu hơn so với Kẽm phosphate thông thường -Thích hợp hệ sơn epoxy Heubath ZPA
PHOSPHINAL PZ06 2[Zn3(PO4)2, 4H2O], ZnO Bột trắng không hút ẩm, rất thích hợp màu chống ăn mòn cho hê sơn PU và alkyd, dễ phân tán.
Thay thê được chromate trong wash primers
NOVINOX® PPS10 ZINC STRONTIUM CALCIUM PHOSPHOSILICATE Màu chông ăn mòn tương thích đa dạng hệ nước và dung môi Heubach ZCP+
Halox SZP391
NOVINOX® ACE20 Eco friendly modified Zinc Phosphate Màu chống ăn mòn cho sơn Coil, an toàn môi trường
NOVINOX® ACE24 ECO-FRIENDLY ZINC ALUMINIUM PHOSPHATE Màu chống ăn mòn an toàn môi trường, tương thích đa dạng các hệ nhựa- rất thích hợp cho hê acrylic và epoxy

Polyphosphate

Sản phẩm  Đặc tính Ứng dụng  Tham chiếu
NOVINOX® PAZ Zinc Aluminium Polyphosphate Màu chống ăn mòn cho sơn coil, tương thích hệ  nước và dung môi. Thay thế cho Strongtium Chromate Tayca K white 105
Heubach ZAPP
NOVINOX® PAS Strongtium Aluminium Polyphosphate Màu chống ăn mòn cho sơn coil, tương thích hệ  nước và dung môi. Thay thế cho Strongtium Chromate
Thân thiện môi trường
Heubach SRPP
NOVINOX® PAM Magnesium Aluminium polyphosphate Màu chống ăn mòn thân thiện môi trường cho sơn coil trên nền kẽm nhúng nóng. Thay thế Strongtium Chromate. Rất thích hợp hệ sơn PU  va hệ sơn PE/Melamin Tayca K white G105

Zinc phosphate

Sản phẩm  Đặc tính Ứng dụng Tham chiếu
ZINC PHOSPHATE PZW2 Zn3(PO4)2.2 H2O Màu chống ăn mòn đa dụng cho sơn công nghiệp.
Phù hợp hệ nước và dung môi
Halox Z plex 250
Nubiola N2
Habich ZP3860
ZINC PHOSPHATE PZ20 Zn3(PO4)2.4 H2O Màu chống ăn mòn đa dụng cho các yêu cầu khắt khe như  sơn coil, sơn tàu biển, sơn công nghiệp.
Phù hợp hệ nước và dung môi
Heubatch ZP10
Nubiola SP
Habich ZP3850