Muối

Sản phẩm Muối

NIKEN SUNFAMATE

Bao gói: 25 Kg

Ni(NH₂SO₃)₂ – dung dịch lỏng

NIKEN BROMIDE

Bao gói: 25 Kg

NiBr₂ – dung dịch lỏng

NIKEN CLORUA

Bao gói: 25 Kg

NiCl₂.6H₂O – dung dịch lỏng

NIKEN SUNFAT

Bao gói: 25 Kg

NiSO₄.6H₂O – dạng tinh thể rắn, siêu tinh khiết

ĐỒNG CLORUA

Bao gói: 25 kg

CuCl₂.2H₂O – dạng dung dịch

ĐỒNG SUNFAT

Bao gói: 25 kg

CuSO₄.5H₂O, 99.9% min – dạng tinh thể