Nhuộm đen cho thép

Sản phẩm Nhuộm đen cho thép

BLACK ON STAINLESS STEEL

Bao gói: 25 Kg/bao

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm: 

  • BLACK ON STAINLESS STEEL là quy trình nhuộm đen cho thép không gỉ (inox) ở nhiệt độ 120 ~ 130°C.

BLACK ON STEEL HT

Bao gói: 25 kg

Nhà cung cấp : KEMIA SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • BLACK ON STEEL HT Nhuộm đen vật liệu thép nhiệt độ cao

SATIN SHIELD SS10

Bao gói: 19 Lit

Nhà cung cấp : 

 

Mô tả sản phẩm :

  • SATIN SHIELD SS10 Loại keo phủ sau khi sấy sẽ tạo lớp sơn phủ bảo vệ trong suốt trên bề mặt kim loại, bền, chống trầy xước, chống ẩm và ăn mòn

SHEATH WS12

Bao gói: 19 Lit

Nhà cung cấp : 

 

Mô tả sản phẩm :

  • SHEATH WS12 là loại dầu chống ăn mòn có khả năng hòa tan trong nước, sử dụng cho mọi loại bề mặt kim loại

DRI-TOUCH® AMBER IRP2

Bao gói: 19 Lit

Nhà cung cấp : 

 

Mô tả sản phẩm :

  • DRI-TOUCH® AMBER IRP2 Chất chống ăn mòn hệ dung môi, chất lượng cao, tạo ra màng khô bảo vệ bề mặt kim loại

Presto Black MKP

Bao gói: 30 Lit

Nhà cung cấp : BIRCHWO OD – USA

 

Mô tả sản phẩm :

  • Presto Black MKP Dung dịch nhuộm đen làm việc ở nhiệt độ thường dùng cho sắt và thép

Oxyprime XP

Bao gói: 18 Kg

Nhà cung cấp : 

 

Mô tả sản phẩm :

  • Oxyprime XP Được sử dụng trong bước đầu tiên để tạo lớp phủ nền hoặc lớp phủ chính trên nền thép trước khi được nhuộm đen

Tru temp MKP/RPL

Bao gói: 30 Lit

Nhà cung cấp : 

 

Mô tả sản phẩm :

  • Tru temp MKP/RPL Nhuộm đen vật liệu thép nhiệt độ thấp

Tru Temp® XL Blackener

Bao gói: 30 Lit / 208 Lit

Nhà cung cấp : 

 

Mô tả sản phẩm :

  • Tru Temp® XL Blackener Nhuộm đen cho thép nhiệt độ thấp