Nhuộm đen cho thép

Sản phẩm Nhuộm đen cho thép

BLACK ON STAINLESS STEEL

Bao gói: 25 Kg/bao

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm: 

  • BLACK ON STAINLESS STEEL là quy trình nhuộm đen cho thép không gỉ (inox) ở nhiệt độ 120 ~ 130°C.
BLACK ON STEEL

BLACK ON STEEL

Bao gói: 25 kg

Nhuộm đen vật liệu thép nhiệt độ cao

SATIN SHIELD SS10

SATIN SHIELD SS10

Bao gói: 19 Lit

Loại keo phủ sau khi sấy sẽ tạo lớp sơn phủ bảo vệ trong suốt trên bề mặt
kim loại, bền, chống trầy xước, chống ẩm và ăn mòn

SHEATH WS12

SHEATH WS12

Bao gói: 19 Lit

SHEATH WS12 là loại dầu chống ăn mòn có khả năng hòa tan trong nước,
sử dụng cho mọi loại bề mặt kim loại

DRI-TOUCH® AMBER IRP2

DRI-TOUCH® AMBER IRP2

Bao gói: 19 Lit

Chất chống ăn mòn hệ dung môi, chất lượng cao, tạo ra màng khô bảo vệ
bề mặt kim loại

Presto Black MKP

Presto Black MKP

Bao gói: 19 Lit

Dung dịch nhuộm đen làm việc ở nhiệt độ thường dùng cho sắt và thép

Oxyprime XP

Oxyprime XP

Bao gói: 18 Kg

Được sử dụng trong bước đầu tiên để tạo lớp phủ nền hoặc lớp phủ chính
trên nền thép trước khi được nhuộm đen

Tru temp MKP/RPL

Tru temp MKP/RPL

Bao gói: 30 Lit

Nhuộm đen vật liệu thép nhiệt độ thấp

Tru Temp® XL Blackener

Tru Temp® XL Blackener

Bao gói: 30 Lit / 208 Lit

Nhuộm đen cho thép nhiệt độ thấp