Dầu khí và Hàng hải

Sản phẩm chống ăn mòn Cortec® VpCI® ngành dầu khí và hàng hải :

  • Tư vấn và cung cấp giải pháp chống ăn mòn tổng thể
  • Chuyển giao công nghệ, hỗ trợ trực tiếp.

Brochure :

https://www.cortecvci.com/Publications/Brochures/Oil&Gas_Brochure.pdf

https://www.cortecvci.com/Publications/Brochures/Chemical_Process-Industry_Brochure.pdf

 

Sản phẩm Dầu khí và Hàng hải

VpCI-649

Bao gói: 19 Lit / 208 Lit

Chất ức chế hòa tan trong nước bảo vệ đa kim loại cho hệ thống làm mát kín

VpCI-705

Bao gói: 19 Lit / 208 Lit

Phụ gia chống ăn mòn cho nhiên liệu bao gồm xăng, dầu diesel, xăng và dầu sinh học

VpCI-705

Bao gói: 19 Lit / 208 Lit

Phụ gia chống ăn mòn cho nhiên liệu bao gồm xăng, dầu diesel, nhiên liệu sinh học

VpCI-705

Bao gói: 19 Lit / 208 Lit

Phụ gia chống ăn mòn cho nhiên liệu bao gồm xăng, dầu diesel, xăng và dầu sinh học

VpCI-649

Bao gói: 19 Lit / 208 Lit

Chất ức chế hòa tan trong nước bảo vệ đa kim loại cho hệ thống làm mát kín

VpCI-645

Bao gói: 19 Lit / 208 Lit

Chất đậm đặc, tự phân huỷ sinh học, không độc được thiết kế để bảo vệ hiệu quả lâu dài cho thiết bị chứa nước ngọt, nước muối, nước thải và các dung dịch có khả năng ăn mòn cao có chứa sulfide và halogen hòa tan

VpCI-641

Bao gói: 19 Lit / 208 Lit

Chất chống rỉ gốc nước, bảo vệ kim loại đen và kim loại màu trong nước công nghiệp

VpCI-639

Bao gói: 19 Lit / 208 Lit

Chất ức chế ăn mòn chịu nhiệt độ cao cho ngành chế biến dầu, khí và hóa dầu bao gồm khai thác dầu, khí, lọc dầu, chế biến khí, hóa dầu và các quá trình chế biến hydrocarbon khác

VpCI-637/ 637GL

Bao gói: 19 Lit / 208 Lit

Chất bảo vệ ăn mòn bên trong cho hệ thống dẫn khí

VpCI-629

Bao gói: 19 Lit / 208 Lit

Chất ức chế đậm đặc bảo vệ bề mặt bên trong của thiết bị, đường ống, bồn bể, tàu thuyền, thiết bị phản ứng, van