Oxy hóa nhuộm đen nhôm

Sản phẩm Oxy hóa nhuộm đen nhôm

Dri-touch DS

Bao gói: 19 Lit

Nhà cung cấp : BIRCHWOOD – USA

 

Mô tả sản phẩm :

  • Dri-touch DS Keo phủ bóng, không màu hệ dung môi sau khi nhuộm đen

Lumiclad Black Oxide

Bao gói: 19 Lit

Nhà cung cấp : BIRCHWOOD – USA

 

Mô tả sản phẩm :

  • Lumiclad Black Oxide Chất nhuộm đen trên bề mặt nhôm và hợp kim nhôm

Aluma Black A14 Brush-On Blackener

Bao gói: 19 Lit

Nhà cung cấp : BIRCHWOOD – USA

 

Mô tả sản phẩm :

  • Aluma Black A14 Brush-On Blackener Chất nhuộm đen cho nền nhôm bằng cách quét lên bề mặt sản phẩm