Oxy hóa nhuộm đen nhôm

Sản phẩm Oxy hóa nhuộm đen nhôm

Dri-touch DS

Dri-touch DS

Bao gói: 19 Lit

Keo phủ bóng, không màu hệ dung môi sau khi nhuộm đen

Lumiclad Black Oxide

Lumiclad Black Oxide

Bao gói: 19 Lit

Chất nhuộm đen trên bề mặt nhôm và hợp kim nhôm

Aluma Black A14 Brush-On Blackener

Aluma Black A14 Brush-On Blackener

Bao gói: 19 Lit

Chất nhuộm đen cho nền nhôm bằng cách quét lên bề mặt sản phẩm