Phụ gia mạ bạc

Sản phẩm Phụ gia mạ bạc

BRIGHT SILVER AG

Bao gói: 5 Lít/can

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • Quy trình mạ bạc bóng trang trí và chức năng chứa xyanua. Quy trình được thiết kế cho mạ treo và quay.

AG PROTECTOR PLUS

Bao gói: 5 Lít/can

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • Keo chống ố cho mạ bạc