Phụ gia mạ Cadimi

Sản phẩm Phụ gia mạ Cadimi

P 1115

Bao gói: 25 Kg/bao

Nhà cung cấp: KEMIA/SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • Tẩy gỉ và tẩy dầu cho đồng và hợp kim đồng (Môi trường axit)

 

 

COLCAD 100

Bao gói: 30 Lit

Nhà cung cấp: COLUMBIA USA

 

Mô tả sản phẩm:

  • Phụ gia dạng lỏng dùng cho quy trình mạ cadimi xyanua, cho lớp mạ sáng bóng trên dải mật độ dòng rộng