Phụ gia mạ Crôm

Sản phẩm Phụ gia mạ Crôm

CR-1500

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Phụ gia mạ Cr6+ trang trí hai thành phần.

KM CR 308

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Phụ gia mạ Cr6+ trang trí một thành phần.

CR 1350

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Phụ gia mạ Crôm cứng tốc độ cao.

Download tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Vui lòng điền thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ gửi tài liệu vào địa chỉ email của bạn.

CR WETTING AGENT

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Chất chống bay hơi bể mạ crôm.

CR DEMIST

Bao gói: 5 Lít/can

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Chất chống bay hơi bể mạ crôm.