Phụ gia mạ kẽm

Zinc plating additives

Sản phẩm Phụ gia mạ kẽm

Colzinc ACF – II

Bao gói: 30 Lít/can, 208 Lít/phuy

Nhà cung cấp: COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Phụ gia mạ kẽm kiềm, chịu nhiệt độ cao và tạp chất lớn.

 

 

Colsid AP Carrier HT

Bao gói: 30 Lít/can, 208 Lít/phuy

Nhà cung cấp: COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Phụ gia mạ kẽm axit.

 

 

ZN 680 A/B

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • Phụ gia mạ kẽm axit amon.

ZN 686 A/B

Bao gói: 25 Lít/can, 200 Lít/phuy

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • Phụ gia mạ kẽm axit – KCl.

ZN-5111 AZ

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Phụ gia mạ kẽm xianua.

COLLOY I-Z POSIT

Bao gói: 19 Lít/can, 208 Lít/phuy

Nhà cung cấp: COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Phụ gia mạ hợp kim sắt – kẽm.

Colloy Co-Z Posit

Bao gói: 19 Lít/can, 208 Lít/phuy

Nhà cung cấp: COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Phụ gia mạ hợp kim coban – kẽm.

Colloy Zn-Ni Posit

Bao gói: 19 Lít/can, 208 Lít/phuy

Nhà cung cấp: COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Phụ gia mạ hợp kim kẽm – niken.