Phụ gia mạ niken

Sản phẩm Phụ gia mạ niken

NI 2900

Bao gói: 25 lít

Nhà cung cấp : KEMIA SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • NI 2900 là Phụ gia mạ niken bóng nhanh, ánh trắng

NI 2100

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • Phụ gia mạ niken bán bóng.

NI 2600

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • Phụ gia mạ niken bóng nhanh.

NICKEL TOPSHINE

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • Phụ gia mạ niken bóng cho cả mạ treo và quay.

BARREL NICKEL

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • Phụ gia mạ niken quay cho lớp mạ mềm dẻo và sáng bóng.

NI HI-S

Bao gói: 25 Lít/can

 

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • Phụ gia mạ niken lưu huỳnh cao tăng khả năng phun muối.

KM MP 700

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • Phụ gia mạ niken kim.

KM SATIN NICKEL

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • Phụ gia mạ niken satin.

KM BLACK NICKEL

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • Phụ gia mạ niken đen.