Phụ gia mạ thiếc

Sản phẩm Phụ gia mạ thiếc

COLGLEAM Sn

Bao gói: 30 Lít/can, 208 Lít/phuy

Nhà cung cấp: COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm:

  • COLGLEAM Sn là quy trình mạ thiếc bóng có độ phân bố ổn định và lớp mạ có độ mềm dẻo cao thích hợp cho hàn và mạch điện.

COLMATTE Sn

Bao gói: 19 Lít/can

Nhà cung cấp: COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm:

  • COLMATTE Sn là quy trình mạ thiếc mờ axit với độ sản phẳng ổn định, tạo ra sản phẩm có bề mặt mờ, có khả năng hàn rất ưu việt.

KM SNCO (WHITE)

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • Phụ gia mạ hợp kim thiếc – coban cho lớp mạ bóng sáng như lớp mạ crôm.

KM SNCO (BLACK)

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • Phụ gia mạ hợp kim thiếc – coban cho lớp mạ màu đen bóng.