Phụ gia xâm thực

Sản phẩm Phụ gia xâm thực

KM WE 220

Bao gói: 25 Lit

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • KM WE 220 là phụ gia trong dung dịch xâm thực bề mặt nhựa.