Sáp chống Ozon

Sản phẩm Sáp chống Ozon

RUBWAX 1244

Nhà cung cấp : 

Mô tả sản phẩm :

  • Blend of Iso Paraffin & Normal Paraffin Waxes – Micro Crystalline Wax
  • RUBWAX 1244 cung cấp khả năng chống lão hóa Ozone và UV tối ưu và cải thiện đáng kể tính chất cơ học của cao su.

Tham chiếu :

  • Tương đương Antilux® 654PE