Sơn điện di

Sản phẩm Sơn điện di

Premier EP Stainless Steel Post Dye

Bao gói: 20 Kg

Nhà cung cấp : UK PREMIER LACQUERS-UK

 

Mô tả sản phẩm :

  • Premier EP Stainless Steel Post Dye Phẩm nhuộm màu thép không gỉ cho sơn điện di

Premier EP Antique Bronze Post Dye

Bao gói: 20 kg

Nhà cung cấp : UK PREMIER LACQUERS-UK

 

Mô tả sản phẩm :

  • Premier EP Antique Bronze Post Dye Phẩm nhuộm màu giả cổ cho sơn điện di

Premier EP Gold Post Dye

Bao gói: 20 Kg

Nhà cung cấp : UK PREMIER LACQUERS-UK

 

Mô tả sản phẩm :

  • Premier EP Gold Post Dye Phẩm nhuộm màu vàng cho sơn điện di

Premier EP Black Post Dye

Bao gói: 20 Kg

Nhà cung cấp : UK PREMIER LACQUERS-UK

 

Mô tả sản phẩm :

  • Premier EP Black Post Dye Phẩm nhuộm màu đen cho sơn điện di

Premier EP solvent

Bao gói: 20 Kg

Nhà cung cấp : UK PREMIER LACQUERS-UK

 

Mô tả sản phẩm :

  • Premier EP solvent Dung môi cho sơn điện di

Premier EP Brass Post Dye

Bao gói: 20 Kg

Nhà cung cấp : UK PREMIER LACQUERS-UK

 

Mô tả sản phẩm :

  • Premier EP Brass Post Dye Phẩm nhuộm màu đồng thau cho sơn điện di

Premier EP 100 Clear Lacquer

Bao gói: 25 Kg

Nhà cung cấp : UK PREMIER LACQUERS-UK

 

Mô tả sản phẩm :

  • Premier EP 100 Clear Lacquer Sơn điện di