Tác nhân đồng nhất

Sản phẩm Tác nhân đồng nhất

RUBBOND 40

RUBBOND 40

Nhà cung cấp : 

Mô tả sản phẩm :

  • Aromatic Hydrocarbon Resin
  • Cải thiện lưu lượng khuôn và tính chất đùn.
  • Giảm co rút, cải thiện tính đồng nhất của chất đàn hồi và chất độn
  • Giảm thời gian chu kỳ trộn, tiêu thụ năng lượng và độ nhớt.
  • Tăng cường Green Tack

Tham chiếu :

  • Tương đương Structol® MS40