Tạo màng paladi

Sản phẩm Tạo màng paladi

KM CAT 240

Bao gói: 5 Lit

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • KM CAT 240 là dung dịch đậm đặc từ PdCl₂ và SnCl₂ được hòa tan trong axit HCl. Tạo màng mỏng paladi trên bề mặt nhựa.