Thụ động Cr3+ sau mạ kẽm

Sản phẩm Thụ động Cr3+ sau mạ kẽm

Coldip Tri-V

Bao gói: 30 Lít/can, 208 Lít/phuy

Nhà cung cấp: COLUMBIA/USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Thụ động màu trắng xanh Cr3+

Coldip Tri-V 120

Bao gói: 30 Lít /can, 208 Lít/phuy

Nhà cung cấp: COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Thụ động màu trắng xanh Cr3+ cho phun muối tới 120 giờ gỉ trắng.

Coldip Tri-V 121

Bao gói: 30 Lít/can, 208 Lít/phuy

Nhà cung cấp: COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Thụ động màu trắng xanh Cr3+ cho phun muối tới 175 giờ gỉ trắng.

Coldip Tri-V 72 UB

Bao gói: 30 Lít/can, 208 Lít/phuy

Nhà cung cấp: COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Thụ động màu xanh da trời Cr3+ cho phun muối tới 72 giờ gỉ trắng.

Coldip Tri-V 200 UB

Bao gói: 30 Lít/can, 208 Lít/phuy

Nhà cung cấp: COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Thụ động màu xanh da trời Cr3+ cho phun muối tới 200 giờ gỉ trắng, chịu nhiệt độ 200 độ C, trong vòng 4 giờ.

SpectraMATE 25

Bao gói: 30 Lít/can, 208 Lít/phuy

Nhà cung cấp: COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Thụ động màu cầu vồng Cr3+ cho phun muối tới 250 giờ gỉ trắng.

Coldip Satin Zinc 900

Bao gói: 19 Lít/can, 208 Lít/phuy

Nhà cung cấp: COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Thụ động màu ánh bạc satin Cr3+ cho phun muối tới 72 giờ gỉ trắng.

Coldip Tri-V 400 CL

Bao gói: 19 Lít/can, 208 Lít/phuy

Nhà cung cấp: COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Thụ động màu trắng bạc Cr3+ cho phun muối 72 giờ.

ZN 1508

Bao gói: 32 Kg/can, 256 Kg/phuy

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Thụ động màu trắng xanh Cr3+ cho phun muối tới 120 giờ gỉ trắng

ZN 1575

Bao gói: 30 Kg/can, 256 Kg/phuy

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • ZN-1575 là chất thụ động Cr3+ có màu sáng có khả năng chống ăn mòn cao và được sử dụng với mạ kẽm cianua, kiềm và axit.