Thụ động Cr6+ sau mạ kẽm

Sản phẩm Thụ động Cr6+ sau mạ kẽm

Coldip Black 201 A/B

Bao gói: 19 Lít/can

Nhà cung cấp: COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Thụ động màu đen Cr6+.

ZN 1579

Bao gói: 25 Kg/thùng

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • Thụ động trắng xanh Cr6+.

ZN 1547L

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Thụ động màu cầu vồng Cr6+.

Coldip One O.D 101

Bao gói: 19 Lít/can, 208 Lít/phuy

Nhà cung cấp: COLUMBIA – USA

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Thụ động xanh ô liu bằng Cr6+.