Tiền xử lý nhôm

Sản phẩm Tiền xử lý nhôm

EP 8539

Bao gói: 19 Lit

Nhà cung cấp : SIC – USA

 

Mô tả sản phẩm :

  • EP 8539 Đánh bóng điện hóa cho nhôm

DIA Bright #806

Bao gói: 30 Lit

Nhà cung cấp : METATECH – VN

 

Mô tả sản phẩm :

  • DIA Bright #806 Đánh bóng hóa học cho nhôm

ALU-ZINCATE

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • Hóa chất tạo màng zincate trên bề mặt nhôm.

PS 1088

Bao gói: 25 Lit

Nhà cung cấp : KEMIA SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • PS 1088 Phụ gia chống bay hơi cho bể tẩy mùn nhôm

PS 1087

Bao gói: 25 Kg/bao

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • Muối axít khô thay thế bể axit HF xâm thực bề mặt nhôm và hợp kim.

P 1270

Bao gói: 25 Lit

Nhà cung cấp : KEMIA SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • P 1270 Xâm thực hệ kiềm cho bề mặt nhôm và hợp kim nhôm

P 1110

Bao gói: 25 Lit

Nhà cung cấp : KEMIA SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • P 1110 Xâm thực hệ axit cho bề mặt nhôm và hợp kim nhôm

Download tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Vui lòng điền thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ gửi tài liệu vào địa chỉ email của bạn.

P 1075

Bao gói: 25 Kg/bao

Nhà cung cấp : KEMIA SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • P 1075 Chất tẩy rửa ngâm sử dụng cho nhôm, kẽm đúc, đồng và hợp kim đồng khác.

Download tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Vui lòng điền thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ gửi tài liệu vào địa chỉ email của bạn.