icon icon icon

Chống ăn mòn - Chống rỉ - VpCI Cortec

VpCI®-416 Chất tẩy rửa chống rỉ đậm đặc

Chất tẩy dầu mỡ chống rỉ đậm đặc

VpCI®-414 Chất tẩy rửa

Chất tẩy dầu mỡ đậm đặc

VpCI®-419 Chất tẩy dầu mỡ công nghiệp

Chất tẩy dầu mỡ chống rỉ đậm đặc

VpCI®-422 Chất tẩy rỉ phân hủy sinh học

Chất tẩy và chống rỉ sét - phân hủy sinh học

VpCI®-423 Gel tẩy rỉ hữu cơ

Gel tẩy rỉ hữu cơ 

VpCI®-432 Chất tẩy sơn

Chất tẩy sơn, bóc sơn.

VpCI®-126 Màng phim chống rỉ

Màng và túi chống rỉ VpCI® công nghệ cao. Được cấp bằng sáng chế trên toàn thế giới.

MilCorr® VpCI® - Màng co chống rỉ

Màng co chống rỉ hàng đầu thế giới.

VpCI®-126 Túi chống rỉ

Túi chống rỉ VpCI® công nghệ cao. Được cấp bằng sáng chế trên toàn thế giới.

VpCI®-125 Túi và màng phim chống tĩnh điện, bảo vệ chống rỉ

Túi và màng phim chống tĩnh điện, bảo vệ chống rỉ