icon icon icon

Theo loại hình sản phẩm

VpCI®-368 Lớp phủ tạm thời hệ dung môi

Lớp phủ tạm thời hệ dung môi

VpCI®-369 Lớp phủ tạm thời chống rỉ ngoài trời

Lớp phủ tạm thời chống rỉ ngoài trời

VpCI®-386 Lớp phủ chống rỉ Acrylic hệ nước

Lớp phủ chống rỉ Acrylic hệ nước

ElectriCorr® VpCI®-248 Chất tẩy rửa chống rỉ cho thiết bị điện tử

Chất tẩy rửa và chống rỉ cho đa kim loại, thiết bị điện tử. Không bắt lửa.

ElectriCorr® VpCI®-238 Chất tẩy rửa chống rỉ cho thiết bị điện tử

Chất tẩy rửa và chống rỉ cho thiết bị điện tử

VpCI®-125 Túi và màng phim chống tĩnh điện, bảo vệ chống rỉ

Túi và màng phim chống tĩnh điện, bảo vệ chống rỉ

VpCI®-126 Túi chống rỉ

Túi chống rỉ VpCI® công nghệ cao. Được cấp bằng sáng chế trên toàn thế giới.

MilCorr® VpCI® - Màng co chống rỉ

Màng co chống rỉ hàng đầu thế giới.